> Hem och Presentation

> Utställningar

> Stipendier och representation

> Galleri

> Kontakt


 © 2019 Gunilla Wrenby - E-Post: gunilla.wrenby@telia.com

Utställningar:

Kuben, Falkenberg
1978 och 1982

Färg och Form, Stockholm
1986, 1996

Galleri Flamingo, Falkenberg
1988

Galerie Galax, Göteborg
1993, 1999 och 2005

Galleri Victoria, Halmstad
1998

Galleri J, Falkenberg
2009

Galleri Majnabbe, Göteborg
2010

Falkenbergs Sparbank, Falkenberg
2012
Arr: Mell. Hallands Konstförening

Galerie Holm, Malmö
2012

Riddargatan 1, Stockholm
2013

Galerie Holm, Malmö
2015

Galleri Majnabbe, Göteborg
2016

Sparbanken Falkenberg
Mellersta Halland Konstförening
2019


 

 

+ samlingsutställningar